Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy Komendzie NwOSG

Kolega Michał już na emeryturze

11 czerwca uroczyście pożegnaliśmy Kolegę Michała Krawczyka, który po wielu latach służby w Straży Granicznej i sprawowaniu także funkcji w ZO NSZZ FSG przeszedł na wcześniejszą emeryturę.
Na specjalnie z tej okazji zorganizowanej uroczystości panowała koleżeńska atmosfera. Były upominki, przełożeni wręczyli pamiątkową tabliczkę, a podziękowania w imieniu Zarządu Oddziałowego złożył jej Przewodniczący Robert Lis, który wręczył także pamiątkowy ryngraf. Raz jeszcze wyrażamy pod adresem Kolegi Michała Krawczyka słowa wdzięczności i podziękowania. Tak to jest, że życie składa się z powitań i pożegnań, my mówimy do zobaczenia i wierzymy, że jeszcze nie raz będziemy gościć w siedzibie ZO NSZZ FSG jak zawsze aktywnie wspierającego działania na rzecz poprawy warunków służby funkcjonariuszy SG.
Powodzenia Michale.
Ludzie sukcesu zawsze szukają możliwości niesienia pomocy innym. Nieudacznicy zawsze pytają: „A co mi za to dasz?”
Brian Tracy

navigate_before
navigate_next