Aktualności Z prasy i mediów

NSZZ Policjantów – Jak to było z protestami w 2018 roku!

PRZYPOMINAMY KRYTYKANTOM I MALKONTENTOM CO ZROBILI ZWIĄZKOWCY I NIEZRZESZENI PROWADZĄC WSPÓLNE DZIAŁANIA PROTESTACYJNE W 2018 ROKU:

– podwyżka uposażeń w skali roku /styczeń 2019 i 2020 roku /na poziomie 1150 zł, podczas gdy Minister w 2018 roku proponował zaledwie 300 zł,
– podwyżka w największej cześci była i jest kierowana do funkcjonariuszy najniżej uposażonych,
– 100% rekompensaty pieniężnej za nadgodziny,
– likwidacja wymogu osiągnięcia wieku 55 lat życia aby uzyskać prawo do emerytury,
– wzrost rownoważnika za wyżywienie z 2,71 zł do 12 zł

Ponadto to nie kto inny jak Związek skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy lub dodatkowego. Czekamy na pełną realizację wyroku.

WARTO ABY TO PRZYPOMNIEĆ BO MOŻNA ODNIEŚĆ NIEODPARTE WRAŻENIE, ŻE PO ROKU WIELU STRACIŁO PAMIĘĆ I WALI NA OŚLEP.

POWSTAŁY WÓWCZAS DWA HASŁA:

TRZYMAMY LINIĘ!

W JEDNOŚCI SIŁA!

KTÓRE NADAL POWINNY BYĆ NADAL AKTUALNE ABY W PEŁNI ZREALIZOWAĆ ZAPISY POROZUMIENIA Z DNIA 8 LISTOPADA 2018 ROKU.

SZACUNEK DLA WSZYSTKICH KTÓRZY WSPARLI DZIAŁANIA PROTESTACYJNE ORAZ WZIĘLI W NICH UDZIAŁ!

NIE SPOSÓB W TYM MIEJSCU NIE PODZIĘKOWAĆ PORTALOM INTERNETOWYM W TYM SZCZEGÓLNIE:

IFP, PMF, MUNDUROWI DZIĘKUJĄ RZĄDOWI (Roberta Szmarowskiego, członka ZT NSZZ FSG przy PSG w Lesznowoli), CIENKA NIEBIESKA LINIA I WIELU INNYM!!!

Źródło: https://www.facebook.com/zarzadglownynszzpolicjantow/?

Fot0: A. Ostrowski