Aktualności

Informacja dotycząca Pozwu Zbiorowego SG

Od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniesiona została 28 października 2016 r. skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Sąd zwolnił stronę skarżącą w całości od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. 
Czekamy na rozstrzygnięcie sądu.

Robert Lis – reprezentant grupy.