Aktualności ubezpieczeniowe

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GENERALI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ ORAZ ICH DZIECI, MAŁŻONKÓW/PARTNERÓW, RODZICÓW/TEŚCIÓW.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. wspólnie
z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przygotowała ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) skierowaną do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich dzieci, małżonków lub partnerów, a także ich rodziców i teściów.

Program ubezpieczeniowy jest dostępny dla każdego z Państwa od 1.10.2013 r.Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego po dacie zgłoszenia się do ubezpieczeniaDo wyboru przedstawiamy Państwu dwa warianty ubezpieczenia z różnymi sumami ubezpieczenia oraz składkami 8 zł i 13 zł. Aby zapewnić sobie i swoim najbliższym ochronę ubezpieczeniową NNW wystarczy zgłosić chęć przystąpienia do ubezpieczenia do osoby , która w Państwa Oddziale obsługuje programy ubezpieczeniowe. Zapewniamy również Państwu możliwość uzyskania rzetelnych i wyczerpujących informacji poprzez kontakt z osobami obsługującymi
w
Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o. które udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ubezpieczeniem.

Dodatkowe korzyści z przystąpienia do ubezpieczenia:

  • Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

  • Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku wskutek zawału serca lub udaru mózgu,

  • Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NNW,

  • Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej po NNW,

  • Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa od NNW zaistniałych na całym świecie,

  • Brak franszyzy redukcyjnej w świadczeniu z tytułu uszczerbku na zdrowiu,

  • Brak wymogu wypełniania odrębnych deklaracji dla każdego Ubezpieczonego (lista imienna).

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i zadowoleniem.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Generali T.U S.A.

WARIANT 1

WARIANT 2

Śmierć ubezpieczonego wskutek NW

50 000 zł

70 000 zł

Trwały uszczerbek wskutek NW (1%)

500 zł

700 zł

Franszyza redukcyjna w świadczeniu- 1% sumy ubezpieczenia

BRAK

BRAK

Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

6 000 zł

10 000 zł

Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub udaru mózgu (1%)

60 zł

100 zł

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych

10 000 zł

10 000 zł

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego

10 000 zł

10 000 zł

Koszt leczenia następstw NW

6 000 zł

10 000 zł

Zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do pracy wskutek NW

30 zł

40 zł

Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu ubezpieczonego

2 000 zł

5 000 zł

Koszt rehabilitacji ubezpieczonego wskutek NW

6 000 zł

10 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej po NW

300 zł (ząb) max 2 000 zł

400 zł (ząb) max 3 000 zł

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

8 zł

13 zł

Dodatkowych informacji o programie udzielą Państwu:

EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SP. Z O.O

Pani Agnieszka Miros – BOK EKU SP. Z O.O.

Tel. 22/628 46 41

e-mail: biuro@eku.pl

e-mail do przesyłania raportów: rozliczenia@eku.pl