Aktualności Z prasy i mediów

“Gratyfikacje finansowe” dla sfery budżetowej. Mundurowych czekają “dobre informacje” w sprawie podwyżek?

Czy płace w sferze budżetowej, a więc także w służbach mundurowych mają szanse wzrosnąć? Oczekują tego funkcjonariusze i nie ukrywają, że jeśli do tego nie dojdzie, to nie tylko nie uda się poprawić sytuacji kadrowej w służbach, ale może ona nawet ulec pogorszeniu. Czy zapowiedzi “dobrych informacji” w tym zakresie, jakie przekazać miał niedawno wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas spotkania ze związkowcami ze strażackiej “Solidarności”, przekute zostaną w konkrety? 

“Podczas spotkania z ministrem Maciejem Wąsikiem poruszono temat podwyżek uposażeń strażaków i wynagrodzeń pracowników cywilnych w latach 2023-2024” – czytamy w informacji po Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ “Solidarność”. Co ciekawe – jak dodano – wiceszef MSWiA miał zaznaczyć, że “będą w tym temacie dobre informacje”, jednak zaznaczył, że “nie jest upoważniony do podania szczegółowych ustaleń”. Te “dobre informacje” wynikać mają z rozmów w ramach zespołu Solidarność-rząd. Jeśli faktycznie władze szykują jakiś pakiet dodatkowych środków na zwiększenie uposażeń, to można zakładać, że nie będą one dotyczyć jedynie strażaków, ale wszystkich – podobnie jak zwykle – służb podległych MSWiA.

Jak się okazuje, Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” upoważniła 31 maja przewodniczącego Komisji Krajowej do podpisania porozumienia z rządem – poinformował w środę rzecznik przewodniczącego Komisji NSZZ “Solidarność” Marek Lewandowski. W rozmowie z dziennikarzami Piotr Duda mówił, że jednym z rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, są “gratyfikacje finansowe dla szeroko pojętej sfery finansów publicznych”. Szczegóły zostaną jednak przekazane dopiero po podpisaniu porozumienia, a do tego dojść ma – jak zapewnia szef “Solidarności” – już niebawem.

Kropla drąży skałę?

“Trudno jest przyjąć do wiadomości podawane przez Pana informacje skutecznej walce z inflacją, a także o ponadnormatywnie dobrej sytuacji gospodarczej” – czytamy w piśmie, które Forum Związków Zawodowych skierowało pod koniec kwietnia do premiera Mateusza Morawieckiego. W dokumencie, związkowcy reprezentujący także część mundurowego środowiska, piszą o tym, że nie ma ich zgody na to, by “z oczywistych faktów tworzyć narrację, która w efekcie ma zwalniać Rząd RP z odpowiedzialności za kształtowanie systemu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz szerzej – w jednostkach sektora finansów publicznych”. Jak zauważają jednak, dane mówią same za siebie i jak wynika z ich wyliczeń, łączny wzrost cen w latach 2020-2022 osiągnął poziom 22,9 proc., a po pierwszym kwartale 2023 roku wskaźnik inflacji pozostaje na poziomie wykraczającym poza pułap 10 proc. “To oznacza, że w ujęciu lat 2020-2023 łączna suma inflacji przekroczy 30 proc.” – czytamy. Związkowcy dodają też, że “od 2020 roku pracownicy państwowej sfery budżetowej, w ujęciu wskaźnikowym otrzymali 7,8 proc. podwyżki i to tylko w 2023 roku”.

Mówimy więc o niebywale drastycznej obniżce wynagrodzenia względem 2020 roku. Jest ona tym bardziej bolesna, iż w latach poprzednich kierowana przez Pana Rada Ministrów nie wykazywała woli do wskaźnikowych podwyżek, alternatywnie stosując metody polegające na zwiększaniu funduszu wynagrodzeń, które nie dawały gwarancji podwyższania płac w sposób sprawiedliwy i potrzebny.
FRAGMENT LISTU FZZ DO MATEUSZA MORAWIECKIEGO Z 26 KWIETNIA 2023 ROKU

Związkowcy domagają się od rządu realizacji postulatów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w wysokości 12 proc. począwszy już od 1 lipca 2023 roku oraz 25 proc. od 1 stycznia 2024 roku. “Oczekujemy podjęcia w tej sprawie pilnych rozmów. Chcemy w sposób zgodny z zasadami ładu społecznego, na drodze dialogu podjąć rozmowy, które traktujemy w kategoriach ostatniej szansy. Mamy świadomość rosnącej frustracji i poczucia marginalizacji interesów wymienionych grup” – piszą związkowcy do do szefa rządu.

Czytaj więcej, źródło: infosecurity24.pl

Foto: SG