Aktualności

Gazeta Prawna: Policjanci powalczą o świadczenia na ulicy?

Związkowcy domagają się m.in. zmian zasad ustalania wysokości emerytury policyjnej. Na podjęcie z nimi rozmów dają rządowi czas do 14 kwietnia

Jeśli po tym terminie nic się nie stanie, we wszystkich jednostkach w całej Polsce zostaną przeprowadzone referenda w sprawie formy protestu.
– Wyjdziemy na ulice. Problemy dotyczące sposobu obliczania wysokości emerytury trzeba rozwiązać, nie godzimy się na dalsze odwlekanie. Rząd toleruje podział funkcjonariuszy w zależności od daty wstąpienia do służby, to niedopuszczalne – tłumaczy Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Powodem oburzenia związkowców jest art. 15a ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji… (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 132 ). Zgodnie z nim emerytura funkcjonariusza, który został przyjęty do formacji mundurowej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., jest ustalana wyłącznie na podstawie lat służby. Nie ma możliwości doliczenia do minimalnej emerytury (15 lat służby) okresów składkowych i nieskładkowych z systemu powszechnego. Inaczej są traktowani funkcjonariusze, którzy wstąpili do służby przed 1 stycznia 1999 r. W ich przypadku wysokość świadczenia wzrasta o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok składkowy poprzedzający służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata. Za każdy kolejny rok opłacania składek do ZUS świadczenie wzrasta o 1,3 proc. podstawy wymiaru. Okresy nieskładkowe (np. studia) są liczone po 0,7 proc. podstawy.

Więcej: http://nszzp.pl/aktualnosci/gazeta-prawna-policjanci-powalcza-o-swiadczenia-na-ulicy/

Źródło: https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/5624/gazeta-prawna.html#page/8