Aktualności Pisma FZZ SM

Federacja ZZSM pisze do Premiera RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała 25 czerwca 2019′ pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niepopieranie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej, zawartej w skierowanym do Sejmu RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej.

Jako najważniejszy powód wniosku, Federacja ZZSM wskazuje nieuwzględnienie skutków, jakie mogą doprowadzić do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego z uwagi na utratę zaufania społecznego do upolitycznionych służb.

Pismo w załączniku:

Pismo do Premiera RP

Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/federacja-do-premiera-rp-powstrzymac-zamiar-upolitycznienia-sluzb-przez-nszz-solidarnosc/