Aktualności Z prasy i mediów

Emerytury w Straży Marszałkowskiej znacznie wyższe niż w Policji?

Emerytury funkcjonariuszy strzegących Sejmu wielokrotnie przewyższają świadczenia w policji. Zapewniła im to ustawa, uchwalona przez PiS – pisze „Rzeczpospolita”. Chodzi o zmiany zgodnie z którymi od 14 kwietnia tego roku funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej weszli w skład systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych. 

„Ponad 8 tys. zł netto – tyle może wynosić średnia emerytura mundurowa funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, niewielkiej służby strzegącej parlamentu. Na takie emerytury mogą oni przechodzić od kwietnia, w związku z przeprowadzoną w 2018 roku reformą straży” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Wysokość emerytur gazeta ustaliła nieoficjalnie w trzech źródłach. Oficjalne dane są bowiem tajemnicą. Dziennik przypomina, że w październiku pisał, iż średniej emerytury nie chce podać ani Kancelaria Sejmu, ani Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wypłacający świadczenia. „Oprócz <<Rzeczpospolitej>> bezskutecznie występował o takie dane senator KO Krzysztof Brejza. Odmowę udzielenia odpowiedzi parlamentarzyście ZER MSWiA uzasadnił tym, że grupa strażników emerytów jest zbyt mała, w związku z tym niereprezentatywna” – czytamy. Jak podaje dziennik, według Kancelarii Sejmu do końca sierpnia ze służby odeszło 42 funkcjonariuszy, a ich średni wiek to niespełna 57 lat. „Z naszych informacji wynika, że ich emerytury mieszczą się w przedziale od 6,5 tys. zł do 12,5 tys. Dane mogą być nieco inne, bo nasze trzy źródła podają kwoty, które nieznacznie się różnią. Jedno jest pewne: strażnicy pobierają wielokrotnie wyższe świadczenia niż policjanci, u których oficjalnie podawana średnia wynosi 3,9 tys. zł” – czytamy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, „podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej (…) stanowi średnie uposażenie lub wynagrodzenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza”.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/emerytury-w-strazy-marszalkowskiej-znacznie-wyzsze-niz-w-policji?

Foto: Internet