Z prasy i mediów

Dodatkowy urlop dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dzięki zaangażowaniu i na wniosek  ZO NSZZ FSG przy NwOSG funkcjonariusze SG

będą mieli dodatkowy urlop za służbę w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym;”.

Link do rozporządzenia poniżej:

 

Dz.U.2016.999
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2016 r.)