Aktualności Z prasy i mediów

Długa lista deklaracji MSWiA. Resort nadrabia zaległości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie pożałowało dzisiaj mundurowym deklaracji. Dotyczą one takich spraw, jak zmiana art. 15a, zwiększenie kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariuszy oraz ochrony prawnej, czasu służby, funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb, wprowadzenie dodatku dla “specjalsów” z policji oraz Straży Granicznej czy uposażenia “za COVID-19” i nagród. Pracownicy resortu jak nic mają ręce pełne roboty. Pytanie tylko, kiedy zapowiedziane zmiany zmaterializują się w postaci konkretnych propozycji i dokumentów, którym na spokojnie będą mogli przyjrzeć się mundurowi. 

Najważniejszą z perspektywy mundurowych sprawą, którą zajmuje się obecnie m.in. MSWiA, jest zmiana zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli sprawa art. 15a. Trzeba przyznać, że służby musiały trochę poczekać na jakiekolwiek konkrety w tej sprawie, choć robiły to z mniejszą lub większą cierpliwością. Resort zobowiązał się bowiem do rozwiązania tej kwestii jeszcze w porozumieniu ze związkami z listopada 2018 roku. Co prawda, projekt nie został jeszcze udostępniony przez MSWiA, ale – cytując szefa Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafała Jankowskiego –  najważniejszy jest sam fakt, że pojawiła się konkretna propozycja, i to od samego ministra Mariusza Kamińskiego.

Pod czujnym okiem kamery

To, jak już wspomniano, nie koniec propozycji i deklaracji. Kolejna dotyczy utworzenia specjalnego funduszu wsparcia rodzin poległych i poszkodowanych funkcjonariuszy, co związane jest z planami resortu dotyczącymi zaostrzenia kar za napaść, naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariusza. W połowie września br. minister Kamiński zapewnił, że jeszcze do końca miesiąca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi projekt nowelizacji przepisów, choć wiadomo, że nad takimi rozwiązaniami urzędnicy pracować mieli już od wielu miesięcy, bo szef resortu zapowiadał je jeszcze w zeszłym roku. Podczas wrześniowego spotkania przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali natomiast, by surowiej karane było także zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od wykonywanych przez nich czynności.

Jak dowiedzieliśmy się w połowie września br., w planach ministerstwa jest wprowadzenie kar finansowych za popełnienie wymienionych przestępstw, których celem będzie odstraszanie potencjalnych napastników. MSWiA poinformowało dzisiaj, że środki pochodzące ze wspomnianego świadczenia tworzyłyby fundusz będący wsparciem m.in. dla rodzin pokrzywdzonych funkcjonariuszy. Z funduszu byłyby także finansowane świadczenia medyczne na rzecz najbardziej potrzebujących funkcjonariuszy.

/…/

W ostatnich dniach okazało się również, że pojawiły się pewne wątpliwości, dotyczące pełnego uposażenia dla funkcjonariuszy, którzy w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zachorują na COVID-19 lub poddani zostaną izolacji bądź kwarantannie. Okazało się bowiem, że przepisy te, wprowadzone wraz z jedną z tarcz antykryzysowych, najprawdopodobniej utraciły moc na początku września br. Podczas spotkania między kierownictwem MSWiA i związkowcami ustalono więc, że “problem należy rozwiązać systemowo i zapisać to uprawnienie w pragmatyce poszczególnych służb mundurowych”. W tym przypadku wszystko jest w rękach związkowców, gdyż propozycję w tym zakresie mają przygotować właśnie oni. 

Cały tekst, źródło: https://www.infosecurity24.pl/dluga-lista-deklaracji-mswia-resort-nadrabia-zaleglosci

Foto: P. Tracz/KPRM