Aktualności Z prasy i mediów

Czym zajmą się posłowie z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych?


Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęli plan pracy na najbliższe pół roku. Jakimi sprawami zajmą się politycy? Wśród tematów znalazły się m.in. te, których z uwagi na pandemię nie udało się zrealizować w roku 2020. Poza nimi, posłowie przyjrzą się też np. kwestii funkcjonowania lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych i możliwości ich przeniesienia w struktury Państwowej Straży Pożarnej czy realizacji w roku 2020 “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Styczniowy plan komisja zrealizowała już dziś i zakładał on wysłuchanie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. W lutym szef MSWiA przedstawi posłom informację dotyczącą pozycji i roli kobiet w służbach mundurowych w kontekście ich działalności, podejmowanych inicjatyw, pełnionych funkcji i powierzanych im zadań. Jak tłumaczył przewodniczący Szczepański, ten punkt został zgłoszony jeszcze w poprzednim roku, jednak z uwagi na pandemię nie został rozpatrzony. Podobnie stało się z posiedzeniem Komisji na temat sytuacji zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji po zakończeniu służby. Tej kwestii także nie udało się omówić posłom w roku 2020, a zatem wrócą do sprawy w lutym 2021 roku.

W marcu odbyć ma się połączone posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Infrastruktury, na którym omówione ma zostać funkcjonowanie lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, a także możliwości ich przeniesienia w struktury Państwowej Straży Pożarnej. Posłowie w kwietniu skupią się – jak wynika z przyjętego dziś planu – na kwestiach dotyczących cudzoziemców. Wysłuchają informacji szefa MSWiA na temat legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz zapoznają się z informacją NIK o przygotowaniu administracji publicznej do obsługi cudzoziemców.

Czytaj więcej, źródło: https://www.infosecurity24.pl/czym-zajma-sie-poslowie-z-sejmowej-komisji-administracji-i-spraw-wewnetrznych?

Foto: Kancelaria Sejmu