Aktualności Z prasy i mediów

Czy żołnierze zawodowi otrzymają dodatek motywacyjny?

Takiej możliwości nie wykluczył Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, odpowiadając w Sejmie na pytania dotyczące rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych MSWiA i Służby Więziennej.

W czwartej, 22 bm. na Wiejskiej posłowie zapoznali się wynikami pracy Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz przystąpili do drugiego czytania projektu. Głosowanie najprawdopodobniej nastąpi w piątek, 24 lipca w Dniu Święta Policji. To funkcjonariusze tej formacji będą jednym z beneficjantów rozwiązań wynegocjowanych w umowie z 9 listopada 2018 r. między MSWiA a stroną społeczną, reprezentowaną przez związkowców z resortu spraw wewnętrznych. To wtedy zapisano dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby – w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby – w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Szczegółowe zapisy zawarte w rządowym projekcie ustawy liczą ponad 150 stron. Obejmują wszystkie służby MSWiA, czyli policjantów, strażaków, pograniczników oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Zmiany dotyczą pragmatyki, ale także wzmocnienia ochrony prawnej Policji i Straży Granicznej czy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Jednak największe emocje wzbudza dodatek motywacyjny.  Należy przypomnieć, że tuż przed przyjęciem ustawy przez rząd w trakcie tzw. konsultacji międzyresortowej, o dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy Służby Więziennej upomniał się wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Przypomniał, że stanowiłoby to realizację porozumienia z 19 października 2018 r. ze stroną związkową. Ponadto w uzasadnieniu podano, że funkcjonariusze SW mogliby pełnić służbę jeszcze przez 5 do 10 lat i byliby wykorzystani m.in. do szkolenia młodych funkcjonariuszy. Reakcja resortu była na tyle skuteczna, że rząd uwzględnił Służby Więzienną i przyznał dodatek motywacyjnych. Co ciekawe, do tego projektu nie ustosunkował się resort obrony narodowej.

W trakcie debaty nad projektem tej ustawy w Sejmie, przedstawiając stanowisko Klubu Koalicji Obywatelskiej posłanka Małgorzata Pępek zwróciła uwagę na pominięcie w ustawie służby Celno-Skarbowej i zapowiedziała złożenie poprawki w tej kwestii. Posłanka upomniała się także o strażaków OSP i zapowiedziała, że Klub KO będzie głosował za przyjęciem ustawy. Pomysł ten poparł również minister finansów Tadeusz Kościński, który zwrócił się w tej sprawie do rządu o uwzględnienie podległej temu resortowi Służby Celno-Skarbowej.  Minister podkreślił, że są na to środki.

Czytaj więcej, źródło: https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/12109-czy-zolnierze-zawodowi-otrzymaja-dodatek-motywacyjny?

Foto: WP