Aktualności Z działalności ZG NSZZ FSG

Czy Zarząd Główny NSZZ FSG skieruje wniosek do TK w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

W dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd Główny NSZZ FSG będzie podejmował decyzję w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zbadania omawianych przepisów z aktami wyższego rzędu.

 

Opinia: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2018/11/Opinia-ekwiwalent-SG.pdf

Źródło: https://nszzfsg.pl/opinia-prawna-przygotowana-na-zlecenie-zarzadu-glownego-nszz-fsg-w-przedmiocie-zgodnosci-przepisow-dot-ekwiwalentow-za-niewykorzystany-urlop-i-czas-wolny-od-sluzby-z-aktami-wyzszego-rzedu/