Aktualności

Czy uda się uruchomić drugą turę pozwu zbiorowego dla członków NSZZ funkjconariuszy Straży Granicznej

Osobom, które mają krótką pamięć pozwolimy sobie przypomnieć jak powstał POZEW ZBIOROWY dla członków NSZZ FSG.

Przedstawiciele trzech Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG ( Nadwiślański, Podlaski oraz Morski ) spotkali się 09 czerwca 2014 roku w Radomiu gdzie odbyło się spotkanie dotyczące pozwu zbiorowego funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji w sprawie braku waloryzacji w latach 2009-2012.

Link do artykułu z 2014 roku

http://zonadwislanski.pl/homepage/pozew-zbiorowy/576-rozpoczecie-pozwu-zbiorowego-dla-funkcjonariuszy-strazy-granicznej

Poniżej przedstawiamy komunikat Kancelarii Prawnej OMEGA (w sprawie “II tury Pozwu zbiorowego”), która koordynuje pozew zbiorowy dla członków NSZZ FSG.

Zespół ds. wyjaśnień i analiz obecnej sytuacji (ZdWiAOS)
ZO NSZZ FSG przy MOSG, PoOSG, NwOSG

“(…)Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pytań, jakie pojawiają się w temacie II tury pozwu zbiorowego ZZ SG i licznych pytań, jakie otrzymują Państwo od kolejnych chętnych proponujemy następujące rozwiązanie.

-Pierwsza kwestia, od której należy zacząć to przeprowadzenie badania ankietowego w prostej formie odpowiadającej na pytanie, o jakiej liczbie chętnych mówimy w odniesieniu do wszystkich Zarządów Oddziałowych w Polsce?. Aby II tura miała sens należy patrzeć na pozew  ZZ Służby Więziennej, który złożyliśmy w 2013 roku gdzie w pierwszej turze było 221 osób a w drugiej 620 osób i to ma sens ( ta tura nadal czeka na najbliższe rozstrzygnięcia sądu, co do pozwu czy możemy ich połączyć czy składać oddzielnie). Założenie brzegowe, które zwiększa Państwa głos w sądzie, ale również w mediach, czyli pokazuje determinacje i oburzenie konkretnej liczby osób a powinno to być min. 400-500 osób.

-Druga kwestia to sprawa wpisu sądowego a mianowicie przy pierwszej turze sąd nie uwzględnił wniosku o zmniejszenie wpisu a jak Państwo wiedzą waloryzacje w Państwa formacji wyszły bardzo wysokie średnio 11 tyś zł na osobę. Liczyliśmy cały okres od 01.01.2009 do 30.06.2014 roku. Jest to oczywiście słuszna polityka, bo niestety te pieniądze należą się formacji i nikt już dziś z tym nie dyskutuje, co więcej płace są nadal zamrożone, więc nominalna wielkość rośnie z każdym miesiącem nie wspominając o odsetkach. W pierwszej turze wpis sądowy wyniósł ponad 80 tyś zł, czyli aktualna średnia wielkość wpisu na osobę związkowca wyniesie 240 zł. Cała kwota na osobę wyniesie 530 zł

Trzecia kwestia to bardzo ważna informacja! Dwa tygodnie temu Sąd Apelacyjny przychylił się do naszego zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego dotyczącego wyroku w sprawie pozwu ZZ Służby Więziennej I grupa 221 osób. Sąd Apelacyjny uchylił całkowicie wyrok-postanowienie Sądu Okręgowego, co rozeszło się z prędkością światła po naszym kraju. Jednym słowem wróciliśmy do gry broniąc naszej racji i przekonań prawnych popartych konkretną merytoryką prawną, że może to być pozew zbiorowy, w czym sąd przyznał nam rację.

Czekamy aktualnie na termin rozprawy Sądu Okręgowego gdzie tym razem będzie on musiał wziąć pod uwagę wyrok sądu Apelacyjnego i mamy wielką wiarę, że przychyli się wskazań Sądu Apelacyjnego.

Tak się składa, że Państwa pozew jest w tym samym sądzie i dokładnie o to samo toczy się bój! Liczymy wszyscy na to, że sąd weźmie pod uwagę wyrok Sądu Apelacyjnego w Państwa sprawie.

Pierwszy termin może odbyć się jeszcze w tym roku.
Aby II grupa miała realne szanse na dołączenie do tej pierwszej cały proces należy przeprowadzić wcześniej, czyli zebranie wniosków, wyliczenia waloryzacji, zebranie pieniędzy, odesłanie i podpisanie wniosków o waloryzację przez każdą osobę, przygotowanie i podzielnie na podgrupy czy pary po dwie osoby itd. Jak wszyscy wiemy długi i trudny proces trwający min. 3-4 miesiące.

W przyszłym tygodniu lub najpóżniej do 23.10.15 składamy pozew ZZ Policji, który właśnie został ukończony we wtorek przyjeżdżają dokumenty z centrali prawnej w Białej Podlaskiej.

Bardzo Państwa proszę by przewodniczący lub osoby wyznaczone przez nich rozesłały informację do ludzi ilu jest chętnych niech wpiszą się np. na listę lub mailowo potwierdzą swoją chęć przystąpienia.

Jeśli zbierzemy 400-500 lub więcej osób możemy podjąć wyzwanie.

Pragnę jednak uczciwie podkreślić i dać jasną informację. Jeżeli termin rozprawy I grupy będzie jeszcze w tym roku a sąd na pierwszej rozprawie przychyli się do naszego wniosku i postanowi ogłosić i zarządzić pozew zbiorowy to otrzymamy zapewne minimalny termin dołączenia kolejnych chętnych 30 dni!!

To oznacza, że pozostali chętni w pełni kompletni, wyliczeni, opłaceni i przygotowani muszą dołączyć ze swoją dokumentacją w ciągu 30 DNI.

Proces przygotowania trwa 3-4 więc listopad to ostatni gwizdek. Jest opcja druga, czyli, że sąd nie na pierwszej rozprawie wyda postanowienie o pozwie zbiorowym a na drugiej wówczas mamy dodatkowe 5-6 miesięcy.

Pozdrawiam serdecznie i pozostaję do dyspozycji.(…)”

 
Z poważaniem

Jarosław Sędzik
Członek Zarządu
Dyrektor Generalny CEO