Aktualności Z prasy i mediów

Czy ministrowie również uważają, że funkcjonariusze “zasługują na nagrody”?

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zainteresowała się doniesieniami medialnymi dotyczącymi przyznania wysokich nagród dla kierownictwa we wszystkich służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Sprawiedliwości. Mundurowi, w związku z pojawieniem się tych informacji, proszą szefa resortu o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla funkcjonariuszy “na których w głównej mierze leży ciężar realizowanych przez poszczególne formacje zadań, a dodatkowo działań w dobie pandemii COVID-19”.

O przyznaniu wysokich nagród pieniężnych dla całego kierownictwa służb informował parę dni temu RMF24. Według doniesień portalu, szeregowi funkcjonariusze premiowani byli tylko w wyjątkowych przypadkach. Oburzenie wśród funkcjonariuszy, jak czytamy, wywołać miały dysproporcje w wysokości nagród pomiędzy “szeregowymi pracownikami służb a szefostwem”.

Nie wiadomo jak wysokie były te nagrody w poszczególnych formacjach, ale sama informacja wystarczyła, by sprawą zainteresowali się związkowcy z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zwrócili się oni z prośbą do ministra Mariusza Kamińskiego oraz ministra Zbigniewa Ziobry o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy służb im podległych. Jak oceniają, w sposób wymierny pozwolą one wynagrodzić mundurowym trud i zaangażowanie w podejmowane działania.

Jako Federacja będąca wyrazicielem głosu ponad 70 tys. funkcjonariuszy i pracowników podległych Panu służb chcielibyśmy aby nagrody mogli otrzymywać, szczególnie w roku bieżącym, również Ci, na których w głównej mierze leży ciężar realizowanych przez poszczególne formacje zadań, a dodatkowo działań w dobie pandemii COVID-19.

– Fragment pisma Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowanego do ministra Mariusza Kamińskiego
Związkowcy dodają również, na podstawie medialnych doniesień, że nagradzanie wąskiej grupy funkcjonariuszy skupionych w kierownictwach służb “tworzy niepotrzebne podziały na lepszych i gorszych oraz przyczynia się do powstawania wewnętrznych napięć i konfliktów, które negatywnie będą oddziaływać na funkcjonowanie poszczególnych służb”. Podkreślają także, że stworzenie “transparentnego oraz sprawiedliwego” systemu nagradzania mundurowych “powinno mieć szczególne znaczenie” w tych, jak piszą, “trudnych okolicznościach”. 
Foto: SG