Aktualności Zarządu Oddziałowego Oferty, promocje, terminarze

Compensa Życie informuje o możliwości przystąpienia do polis ubezpieczenia grupowego dla osób rezygnujących z innych Towarzystw w NwOSG

Informujemy że od 1.01.2021 r. do 1.03.2021 r. osoby ubezpieczone w grupowym ubezpieczeniu na życie w Innych Towarzystwach mogą przystępować do polis ubezpieczenia grupowego w Compensa Życie w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Osoby przystępujące w podanych terminach będą miały karencję na różnicę sum ubezpieczenia i ryzyk.

W okresie karencji w Compensa będą otrzymywały świadczenia w wysokości u poprzedniego Ubezpieczyciela.

 

Sebastian Borowski

Dyrektor  ds. Klienta Kluczowego

Departament Klienta Kluczowego

T     +48 22/ 501 63 43

M    +48 519 065 596

Oferta grupowego ubezpieczenia na życie firmy Compensa

Nasz program to przede wszystkim nowa lepsza jakość, dużo wyższe świadczenia zgonowe w trzech wariantach ze składkami odpowiednio: 49,65 zł, 59,00 zł oraz 70,50 zł.

Funkcjonariusze oraz Pracownicy ubezpieczeni w jednym z 3 powyższych możliwość dokupienia dodatkowego wariantu w składkach 6 zł oraz 10 zł.

Szeroki zakres pakietu ASSISTANCE.

Szczegółowy zakres oraz warunki w załącznikach.

UlotkaOferta

Więcej na temat oferty: https://www.wdbsa.pl/programy-eku/?

 

Dodatek do grupowego ubezpieczenia na życie COMPENSA TU na Życie S.A.

– LECZENIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ oraz LECZENIE SPECJALISTYCZNE

Leczenie choroby nowotworowej.

Katalog metod leczenia choroby nowotworowej obejmuje: chemioterapię, radioterapię lub operację onkologiczną. Jednym z warunków wypłaty świadczenia jest zastosowanie wobec Osoby ubezpieczonej którejkolwiek z metod leczenia choroby nowotworowej po raz pierwszy w danym roku okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Compensy ograniczona jest do wyłącznie jednego świadczenia niezależnie od liczby zastosowanych metod leczenia choroby nowotworowej w ramach danego roku okresu ubezpieczenia. W razie jednoczesnego zastosowania w danym roku okresu ubezpieczenia więcej niż jednej metody leczenia choroby nowotworowej Compensa może wypłacić tylko jedno świadczenie. Warunkiem wypłaty świadczenia jest także wykonanie leczenia choroby nowotworowej w szpitalu.

Dodatkowym atutem CEGIEŁKI Nr 3 jest:

– NOWOŚĆ! Leczenie Specjalistyczne z sumą ubezpieczenia 5.000 zł

– podwyższenie sumy ubezpieczenia za Śmierć Osoby ubezpieczonej o 10.000 zł

– podwyższenie sumy ubezpieczenia za Całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie choroby o 20.000 zł

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ do nowego, dodatkowego wariantu?

Do nowego, dodatkowego wariantu (CEGIEŁKI 3) przystąpić mogą wszyscy Funkcjonariusze i Pracownicy którzy:

– nie ukończyli 64 roku życia,

– ubezpieczeni są w jednym z dotychczasowych wariantów podstawowych,

– aktywnie pracujący na dzień wejścia w życie ubezpieczenia,

– zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Wykupienie cegiełki u Pani Mary Stefaniak

Tel.: +48 22 500 31 61

1. ULOTKA

2. Deklaracja dedykowana NwOSG

3. Deklaracja dedykowana NwOSG

4. WZÓR-WYPEŁNIONEJ-DEKLARACJI-PRACOWNIK

5. WZÓR-WYPEŁNIONEJ-DEKLARACJI-CZŁONEK-RODZINY

6. FORMULARZ-ZMIANY-DANYCH

7. JAK-ZGŁOSIĆ-ROSZCZENIE

8. WNIOSEK-O-WYPŁATĘ-ŚWIADCZENIA

9. OGÓLNE-WARUNKI-UBEZPIECZENIA-OWU-Bezpieczna-Grupa-od-05.2019

10. WNIOSEK-O-ZAWARCIE-INDYWIDUALNEJ-KONTYNUACJI_2019.07.25

 

W przypadku pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia kontakt z:

Compensa TU na Życie S.A.Marta Nowicka-DuchTel.: 22 501 63 96

e-mail: marta.nowicka-duch@compensazycie.com.pl

WDB S.A. Marcin KowalikTel.: +48 22 628 62 32

Email.: marcin.kowalik@wdbsa.pl