NNW

Generali TU S.A. – Ubezpieczenia NNW
Do pobrania: Ulotka NNW Generali do pobrania Oświadczenie dot. upoważnienia do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwegowypadku z tytułu umowy ubezpieczenia – Generali T.U. S.A. Zgoda na potrącenie składki Numer konta do ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia
Gothaer TU S.A. – Ubezpieczenie NNW
WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczeni: 1. Funkcjonariusze/pracownicy Straży Granicznej oraz emerytowani funkcjonariusze/pracownicy Straży Granicznej, 2. współmałżonkowie /konkubenci i dzieci wyżej wymienionych, 3. możliwość doubezpieczenia również pozostałych członków rodzin – rodzice, teściowie. Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer S.A., na terytorium całego świata. Wariant I Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy. (dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy/pracowników Służby Granicznej). Wariant II Ochrona ubezpieczeniowa w…