Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Na Życie Certum MAX – Generali
Do pobrania: Program Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max dla Funkcjonariuszy  i Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, współmałżonków, konkubentów oraz pełnoletnich dzieci Deklaracja przystąpienia Członka Rodziny do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM/CERTUM Max Formularz zmian na Polisie Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum/Certum Max Kwestionariusz medyczny Ogólne Warunki grupowego ubezpieczenia na Życie certum max Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej ryczałtowego pokrycia kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu Zgłaszanie roszczeń:…
Pzu Życie S.A.
Do pobrania Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Ulotka ubezpieczenia na życie z opieką zdrowotnąDeklaracja ze wskazaniem partnera życiowegoDeklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i opieka medycznaZałącznik do deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczeni na życie i zdrowie PZU opieka medycznaOWU grupowe ubezpieczenie na życiePZU opieka medyczna INTROPZU opieka medyczna standardPZU opieka medyczna komfortPZU opieka medyczna komfort plusLista placówek medycznych   Deklaracja…
nowe programy grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
Szanowni Państwo Z przyjemność chcielibyśmy przedstawić Państwu nowe programy grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Oferta została przygotowana specjalnie dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Program został opracowany i wynegocjowany przez brokera ubezpieczeniowego Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przy współudziale Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Zniesienie karencji w GENERALI dla przystępujących od 1 kwietnia 2015 r. do grupowego ubezpieczenia na życie.
Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG uprzejmie informuje, że w związku z ogromnym zainteresowaniem programem ubezpieczenia grupowego na życie Generali Życie funkcjonującego w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej zostają zniesione karencje dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 1 kwietnia 2015 r. Warunkiem zniesienia karencji jest przystąpienie min. 15 osób. W przypadku członków rodzin przystępujących do ubezpieczenia ma zastosowanie jedynie ograniczenie świadczenia przez okres 6…
NIE CZEKAJ W KOLEJCE DO LEKARZA – SKORZYSTAJ Z PROGRAMU OPIEKI MEDYCZNEJ
NIE CZEKAJ W KOLEJCE DO LEKARZA – SKORZYSTAJ Z PROGRAMU OPIEKI MEDYCZNEJ Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb zdrowotnych Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych Komendy Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ich rodzin Oddziałowa Organizacja Związkowa NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG we współpracy z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym oraz z PZU przygotowała specjalną ofertę Opieki Medycznej. Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna powstało z myślą o tych…
W odpowiedzi na działanie Rządu RP od 01 października 2014 startuje ubezpieczenie L4
Warszawa, 30 września 2014r.Forum Grup ZawodowychAl. Jerozolimskie 47/1200-697 Warszawa Szanowny Panie Przewodniczący, Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych przy udziale brokera Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. oraz Państwa wsparciu wynegocjowało program Ubezpieczenie L4 skierowany do wszystkich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych w odpowiedzi na zmiany wprowadzone poprzez ustawę z dnia 24 stycznia 2014r. dotyczącą m.in. obniżenia wysokości świadczeń otrzymywanych przez Funkcjonariuszy Służb Mundurowych przebywających na zwolnieniu lekarskim do…
Programy ubezpieczeniowe dla funkcjonariuszy SG w jednym miejscu
Warszawa, 19.05.2014r. PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE DEDYKOWANE DLA STRAŻY GRANICZNEJ UDOSTĘPNIONE NA www.eku.pl Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. udostępniła na stronie www.eku.pl pełną dokumentację do programów ubezpieczeniowych dedykowanych Funkcjonariuszom i Pracownikom SG oraz Emerytowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom SG oraz członkom ich rodzin. Na stronie internetowej przy każdym programie ubezpieczeniowym udostępniliśmy do pobrania ulotkę informacyjną, deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, OWU oraz  instrukcję zgłaszania szkód. Gwarantujemy Państwu również możliwość…
Generali TU S.A. – Ubezpieczenia NNW
Do pobrania: Ulotka NNW Generali do pobrania Oświadczenie dot. upoważnienia do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwegowypadku z tytułu umowy ubezpieczenia – Generali T.U. S.A. Zgoda na potrącenie składki Numer konta do ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia
Gothaer TU S.A. – Ubezpieczenie NNW
WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczeni: 1. Funkcjonariusze/pracownicy Straży Granicznej oraz emerytowani funkcjonariusze/pracownicy Straży Granicznej, 2. współmałżonkowie /konkubenci i dzieci wyżej wymienionych, 3. możliwość doubezpieczenia również pozostałych członków rodzin – rodzice, teściowie. Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer S.A., na terytorium całego świata. Wariant I Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ograniczonym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy. (dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy/pracowników Służby Granicznej). Wariant II Ochrona ubezpieczeniowa w…