Aktualności

Zebranie ZT NSZZ FSG w Bydgoszczy
9 września br. w siedzibie PSG w Bydgoszczy odbyło się związkowe zebranie Zarządu Terenowego. Podczas zebrania omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem Placówki oraz potrzeby, problemy i pomysły zgłoszone podczas zebrania. Przewodniczący Kolega Tomasz Giedź podsumował wspólne działania ZT NSZZ FSG na rzecz funkcjonariuszy Placówki SG W Bydgoszczy. Spotkanie przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Foto: ZT Bydgoszcz
Hołd dla Żołnierzy poległych w Bitwie pod Barakiem we wrześniu 1939
08.09.2020 r. Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczył w obchodach 81. Rocznicy Bitwy pod Barakiem upamiętniającej bohaterską walkę żołnierzy z września 1939 roku . Patronat honorowy nad obchodami objęli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W tym roku z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne uroczystości miały charakter symboliczny. Zainaugurowała je Msza Święta w Kościele pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu w intencji…
Służby mundurowe otrzymają dodatkowe środki? Za tydzień Sejm zajmie się nowelą budżetu na 2020
Projekt nowelizacji budżetu na 2020 r. zakładający m.in. że deficyt wyniesie 109,3 mld zł – to jeden z punktów pierwszego po wakacyjnej przerwie posiedzenia Sejmu, który zbiera się 16-17 września. Jak informował InfoSecurity24.pl, w jego ramach służby mundurowe podległe MSWiA czeka spory zastrzyk gotówki. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa otrzymają bowiem łącznie około 1,6 mld złotych więcej niż zakładano. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, pierwszym punktem prac Sejmu ma…
Oferta ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży
Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie ubezpieczeń przygotowaliśmy dla Państwa ofertę ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży. Nasza oferta skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące podopiecznymi Placówek Oświatowych. Ochroną objęte mogą zostać dzieci/ młodzież w wieku od 6-go miesiąca życia do 26 roku życia. Dzieci przebywające w domu pod opieką rodzica, bądź opiekuna również mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem ukończenia…
Rządowa demotywacja. Związkowcy o przyszłorocznych finansach
“Całokształt prezentowanych przez stronę̨ rządową propozycji będzie wpływać demotywująco na poszczególne formacje i w konsekwencji utrudniać osiąganie szczególnych wyników czy zachowań w służbie” – pisze przewodnicząca Forum Związków Zawodowych w stanowisku dotyczącym projektu budżetu państwa polskiego na rok 2021 oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Przypomnijmy, zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej fundusze nagród w “jednostkach sektora finansów publicznych”, w tym w służbach mundurowych, miałby nie…
Drużyna NwOSG zajęła II miejsce w IV Memoriale Mariusza Gniadka w Mielniku
04 września br. w Mielniku odbył się IV Memoriał im. Mariusza Gniadka. W turnieju brało udział 7 drużyn: Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z Mazowsza, Placówki SG w Janowie Podlaskim, Nadwiślańskiego Oddział SG, KPP w Siemiatyczach, Gminy Mielnik i przyjaciele Mariusza, Nadleśnictwa Nurzec Stacja oraz TK Ubezpieczenia. Organizatorami turnieju był Zarząd Terenowy NSZZ FSG Emerytów i Rencistów w Mielniku oraz GOKSiR w Mielniku i  Urząd Gminy w Mielniku. Patronatem honorowym imprezę objął Komendant…
Ślubowanie nowych funkcjonariuszy w NwOSG
04.09.2020 r. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego trzech nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności zastępców komendanta i przedstawicieli kadry kierowniczej naszego oddziału, złożyło uroczyste ślubowanie przed komendantem oddziału płk. SG Robertem Baganem. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej, a błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard…
“Honorowi bez granic” zapraszają na akcję krwiodawstwa z okazji 16. rocznicy utworzenia NwOSG – 11 września 2020 r.
Oddział Klubu HDK „Legion”przy ZO NSZZ FSG NwOSG serdecznie zaprasza na Akcję Krwiodawstwa z okazji 16. rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 11 września 2020 roku, która będzie zorganizowana na terenie Oddziału przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie. Pobór krwi zabezpiecza Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Pobór krwi odbywać się będzie w mobilnym ambulansie w godz. 9.00 – 13.30 do którego zapraszamy wszystkich funkcjonariuszy,…
Rząd zaciska pasa. Przyszły rok bez funduszu nagród w służbach mundurowych?
“W roku 2021, co do zasady, proponuje się nie tworzenie oddzielnego, wynikającego z poszczególnych przepisów branżowych funduszu nagród” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, która pod koniec sierpnia skierowana została do konsultacji publicznych. Jeśli przepisy te wejdą w życie, oddzielne fundusze nagród w przyszłym roku nie powstaną w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie…
SG w trybie pandemicznym. Czas na zmiany w teście sprawności fizycznej
Resort spraw wewnętrznych i administracji za koniecznie uznał wprowadzenie zmian w rozporządzeniu dotyczącym testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podkreśla, chodzi o ochronę zdrowia mundurowych. Zgodnie z proponowanymi przez MSWiA zmianami, do przepisów dodany zostanie punkt umożliwiający podjęcie przez komendanta głównego Straży Granicznej stosownych działań w celu zapewnienia ochrony zdrowia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chodzi dokładnie o sytuacje, gdy formacja nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznej realizacji testu sprawności fizycznej z uwagi na wystąpienie…
Medale od Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych
1 września br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się kameralne spotkanie poświęcone rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Podczas spotkania w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej Pani gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej zostały wręczone medale za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic. Medale z rąk Sekretarza Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Pana Czesława Piątkowskiego otrzymali Marek Kurzela, Andrzej Śliwka i Robert Lis – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy…
Zapal znicz pamięci Bohaterom Września 1939 roku
Dziś obchodzimy 81. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, co dało początek II wojnie światowej. Niemal sześcioletni konflikt, zakończony bezwarunkową kapitulacją agresorów, pochłonął życie ponad 60 milionów ludzi.   “Walczyli o każdy skrawek ziemi, abyś ty mógł zyć w Polsce”