Z działalności ZG NSZZ FSG

Castorama Sp. z o.o. przekazała poprzez NSZZ FSG dla Straży Granicznej produkty, które pomogą w walce z koronavirusem
Castorama Sp. z o.o. przekazała: dozownik do mydła w ilości 700 sztuk, opryskiwacz OPP 1,5 L w ilości 1000 sztuk, opryskiwacz 1,25 L w ilości 300 sztuk oraz opryskiwacz z pompką ręczną 5 L w ilości 1000 sztuk. Otrzymane przez NSZZ FSG artykuły zostaną przekazane Straży Granicznej i trafią do funkcjonariuszy, i pracowników cywilnych SG pełniących służbę w placówkach, komendach oddziałów, ośrodkach i KGSG. Dziękujemy firmie Castorama Sp. z o.o…
W ślad za Rafałem Jankowskim również Przewodniczący ZG NSZZ FSG wniósł uwagi do projektu specustawy
Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG – 22 marca 2020 roku W dniu wczorajszym przewodniczący ZG NSZZ FSG wniósł uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w skład tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zawnioskował o: – przyznanie kolejnego dodatkowego 14 dniowego zasiłku opiekuńczego dla funkcjonariuszy SG z powodu konieczności osobistego…
Zarząd Główny NSZZ FSG podaje prawdopodobny termin wypłaty podwyżek?
Informujemy, iż ustawa budżetowa ma być prawdopodobnie przyjęta 25 marca, skutkiem tego będzie wzrost uposażeń funkcjonariuszy SG od kwietnia w 2020 roku, z wypłatą zaległości za poprzednie miesiące. Dodatkowo informujemy, że planowany termin mundurówki to 9 kwiecień. Komunikat NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który ukazał się na fb w dniu 28 lutego br. Źródło: https://www.facebook.com/NSZZ-Funkcjonariuszy-Stra%C5%BCy-Granicznej-1697941630500353/?  
Opinia prawna wykonana dla Zarządu Głównego NSZZ FSG do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Opinia prawna w przedmiocie: analizy projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin sporządzona przez adw. dr Martę Derlatkę. 2020_01_20_opinia-prawna_projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym Źródło: nszzfsg.pl
Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG w sprawie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej
W dniu 8 stycznia 2020 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FSG ze stroną służbową w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 1 stycznia 2020 roku. Stronę służbową reprezentowali: Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska i Dyrektor Biura Finansów KGSG płk SG Marek Skrzypek. NSZZ FSG reprezentowali: Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa, Wiceprzewodniczący…
Zarząd Główny NSZZ FSG dokonał omówienia stanu realizacji zawartego porozumienia z MSWiA i odbył spotkanie opłatkowe
W dniu 18.12.2019r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG, podczas którego dokonano omówienia stanu realizacji zawartego porozumienia z MSWiA i przedstawionych przez ministra Mariusza Kamińskiego propozycji. Spotkanie było też okazją do podsumowania mijającego roku i wyznaczenia nowych kierunków działań na przyszłość. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zaproszenie goście: ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, ks. prot. mjr Adam Weremijewicz, Zastępca Komendanta…
Skutki socjologiczne i biologiczne pełnienia służby w nocy według Zarządu Głównego NSZZ FSG
Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w pełni popierając stanowisko wyrażane przez wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej, iż służba pełniona w zmianowym rozkładzie czasu służby, połączonym z koniecznością pełnienia służby w porze nocnej jest dla funkcjonariuszy bardzo uciążliwa i skutkuje desynchronizacją wewnętrznych rytmów biologicznych, postanowił wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę obowiązującego obecnie Rozporządzenia. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej zawnioskował o…
Ważny komunikat biura prasowego NSZZ FSG!!!
W dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG. Głównym tematem spotkania było omówienie sposobu realizacji podwyżek uposażeń funkcjonariuszy SG w 2020 rok oraz omówienie bieżącej działalności NSZZ FSG. Podczas posiedzenia podniesiono także wiele istotnych kwestii i wskazano kierunki działań na przyszłość. Prezydium Zarządu Głównego zarekomendowało aby środki dedykowane na podwyżkę uposażeń skierowane były w całości na wzrost uposażenia zasadniczego ze skutkiem wzrostu…
XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG
W dniu 26 września 2019 roku w Zakopanem odbył się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podczas Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG, wiceprzewodniczącego –skarbnika ZG NSZZ FSG, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ FSG i przewodniczącego Rady Funduszu Prawnego. Delegacji podczas swoich wystąpień krytycznie ocenili postępowanie osób, które zamieszczają w mediach społecznościach nieprawdziwe, zmanipulowane i szkalujące działalność Zarządu Głównego NSZZ FSG…
Jest ich dwóch. Mistrz i jego padawan
Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej & Przewodniczącego  Głównej Komisji Rewizyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.                 Źródło: https://nszzfsg.pl/oswiadczenie-przewodniczacego-zg-nszz-fsg-i-gkr-nszz-fsg/   Grafika: ZG NSZZ FSG
Uwagi Zarządu Głównego NSZZ FSG dotyczące projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
Uwagi Zarządu Głównego NSZZ FSG do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Pismo: https://nszzfsg.pl/wp-content/uploads/2019/06/2019_06_24_odpowied%C5%BA-na-pismo-DP_WL_0231_24_2019_EM_realizacja-porozumienia.pdf Źródło: https://nszzfsg.pl/uwagi-zarzadu-glownego-nszz-fsg-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym/    
Pogranicznicy chcą więcej urlopu na szkolenia – Gazeta Prawna
Funkcjonariusze Straży Granicznej kierowani przez swoich przełożonych na studia muszą dodatkowo korzystać z urlopu wypoczynkowego, bowiem limit obowiązkowych zajęć na uczelni jest większy niż wolne zagwarantowane przez obecnie obowiązujące przepisy. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił więc do Elżbiety Witek, minister spraw wewnętrznych i administracji, o zmianę rozporządzenia z 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom…