Aktualności Zarządu Oddziałowego

Echa Pikiety służb mundurowych przed parlamentem
 NSZZ FSG wchodzący w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych uczestniczył w pikiecie przed parlamentem. Pikieta miała na celu zwrócić uwagę na to,  że długotrwałe uciskanie służb mundurowych przez Rząd RP i odbieranie kolejnych uprawnień jest działaniem destrukcyjnym. Delegacja Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi – za pośrednictwem dyrektora jego gabinetu – petycję, w której domaga się odrzucenia niekorzystnej dla funkcjonariuszy ustawy dotyczącej zwolnień lekarskich. Do…
Protest przeciwko ukaraniu KRZYSZTOFA OLKOWICZA jest już na Facebooku.
Protest przeciwko ukaraniu KRZYSZTOFA OLKOWICZA Zachęcie swoich znajomych do przyłączenia się do protestu i poparcia akcji, która ma na celu ukazanie jaki sposób postępowania powinno się szerzyć wśród społeczeństwa i stawiać jako wzór obywatelskiej postawy, a w żadnym wypadku nie powinno się go karać! https://www.facebook.com/pages/Protest-przeciwko-ukaraniu-KRZYSZTOFA-OLKOWICZA/1455704604644054
Pikieta przed Sejmem w dniu 19.02.2014
W związku z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczącą udziału poszczególnych służb mundurowych w pikiecie przed Sejmem w Warszawie w dniu 19.02.2014r. oraz informacji przesłanej z KKW NSZZ FSG informuję, że pikieta odbędzie się ww. terminie od godziny 10:30. Udział f-szy w pikiecie możliwy jest w ramach czasu wolnego. Koszty dojazdu i powrotu pokrywa Organizacja Oddziałowa . Obowiązuje umundurowanie służbowe. W związku z powyższym proszę o przesłanie listy osób,…
Zmiany w przepisach o ochronie
ZAŚWIADCZENIAO WPISIE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że: ·  każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostanie z urzędu wpisana na listę kwalifikowanych pracowników, odpowiednio: ochrony fizycznej…
FZZ SM przygotowuje projekt ustawy obywatelskiej dot. zapewnienia funkcjonariuszom odpłatności za nadgodziny, służbę w porze nocnej oraz święta
Warszawa 10 Lutego 2014 F-11/2014 KOMUNIKAT Federacji Zawiązków Zawodowych Służb Mundurowychz dnia 10 lutego 2014r. W dniu 10.02.2014 roku  w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb  Mundurowych. Z ramienia Federacji w konferencji uczestniczyli: Zbigniew Głodowski – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FiPW, Józef Partyka – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Marcin Kolasa – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG, Tomasz Podolski – Wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian, Marek Garniewicz…
19 luty 2014 – Pikieta Służb Mundurowych przed Sejmem
Na wniosek Komitetu Protestacyjnego ZG NSZZ Policjantów, związki zawodowe reprezentowane w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanawiają wziąć udział w pikiecie organizowanej pod Sejmem RP w dniu 19 lutego 2014 roku o godzinie 11.00, tzn. w dniu rozpatrywania przez Senat RP ustawy o zmianie ustawy o Policji… oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe 1497, 1975, 1975 A, druki senackie 543, 543 A). Szczegóły ws. organizacji pikiety zostaną przekazane przewodniczącym poszczególnych…
Opinia prawna w przedmiocie art. 15a ustawy “emerytalnej służb mundurowych” w zakresie funkcjonariuszy którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999r. a przed 23 lipca 2003
KKW NSZZ FSG realizując uchwałę nr 58/IX/2013 uzyskała opinie prawną dotyczącą  art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, SKW,SWW,CBA, Straży Granicznej, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166, poz.…
Rządowy program “Mieszkanie dla młodych” oraz aktualne oferty kredytów gotówkowych
Szanowni Państwo, 1 stycznia 2014r. wszedł w życie nowy rządowy program „Mieszkanie dla młodych”, realizowany przez  Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat MdM oraz aktualne oferty kredytów gotówkowych. „Mieszkanie dla młodych”Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?„Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega…
Pierwsze w tym roku ślubowanie w NwOSG
{gallery count=1 width=150 height=150 counter=1 links=0 alignment=left navigation=both orientation=vertical}/aktualnosci/organizacja-oddzialowa/slubowanie-2014{/gallery}30 stycznia 2014 roku w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ślubowało15 nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy od 3 lutego rozpoczną 9 – miesięczne szkolenie. W gronie młodych adeptów jest 5 kobiet. To pierwsze ślubowanie w tym roku – w ubiegłym NwOSG przyjął w swoje szeregi 113 funkcjonariuszy. Po zdanych egzaminach wstępnych czeka ich teraz 9-miesięczne szkolenie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w…
Niemcy werbują młodych Polaków do służby w policji
(…)”Porażający deficyt kadry w niemieckiej policji. Zaradzić ma nowy sposób na pozyskiwanie kadetów z Polski – o tym pisze niemiecki dziennik “Maerkische Oderzeitung”. Niemcy werbują młodych Polaków do służby w policji Po­ra­ża­ją­cy de­fi­cyt kadry w nie­miec­kiej po­li­cji. Za­ra­dzić ma nowy spo­sób na po­zy­ski­wa­nie ka­de­tów z Pol­ski – o tym pisze nie­miec­ki dzien­nik “Ma­er­ki­sche Ode­rze­itung”. Po­wo­dem tak sze­ro­ko za­kro­jo­nej re­kru­ta­cji jest “ja­kość kan­dy­da­tów”, wy­ja­śnia me­diom Ra­iner Grie­ger, rek­tor wyż­szej szko­ły po­li­cyj­nej…
Sejm pozwolił na obecność w Polsce zagranicznych służb i funkcjonariuszy.
(…)”Sejm uchwalił jednak ustawę, która określa zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych w Polsce. W założeniu MSW ma ona usprawnić współpracę m.in. podczas katastrof i klęsk żywiołowych. Portal wPolityce.pl jako pierwszy poinformował o pracach nad tym projektem. Jednak wielu widzi w nowym prawie bardzo poważne niebezpieczeństwa. W głosowaniu ustawę poparło 286 posłów z PO, TR, PSL i SLD. Przeciw było 140 z PiS i…
Bal karnawałowy dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
W sobotę 18 stycznia 2014 r. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Związki Zawodowe Funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wspólnie zorganizowali bal karnawałowy dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Tegoroczna zabawa choinkowa przeniosła najmłodszych do ciepłego zakątka świata, na Hawaje. Cała sala mieniła się przepięknymi strojami hawajskimi, a atmosfera była tak gorąca, że nawet niektórzy rodzice założyli klapki i hawajskie szorty.Wszyscy uczestnicy przed wejściem na imprezę dostawali kwiaty lei…