Aktualności Zarządu Oddziałowego

Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 12 grudnia 2018 roku
W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. […]. Podczas posiedzenia Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga podziękował za udział w spotkaniu oraz podkreślił rolę dialogu w budowaniu pozytywnych relacji i efektywnej współpracy ze stroną związkową. Dodał, że dbanie o funkcjonariuszy Straży Granicznej to między innymi rola Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przekazał także informację, że…
Zarząd Główny NSZZ FSG w dniu 12.12.2018r postanowił!!!
Zarząd Główny NSZZ FSG w dniu 12.12.2018r postanowił wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z dwoma wnioskami. Przedmiotem pierwszego wniosku będzie kontrola przepisów regulujących ustalanie wysokości i wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz niewykorzystany czas wolny od służby. Przepisy te zostaną poddane badaniu przez pryzmat zgodności z przepisami Konstytucji RP (wyrażającymi prawo do urlopu i odpoczynku, a także ustanawiającymi równą ochronę praw majątkowych) oraz przepisami Ustawy o Straży…
Posiedzenie ZO NSZZ FSG przy NwOSG oraz spotkanie opłatkowe
W dniach 11-12 grudnia w OKS Otwock odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziałowego w 2018 r. W czasie którego podsumowano dotychczasowe prace oraz przedstawiono kroki jakie podjęto w celu wprowadzenia do rozporządzenia finansowego SG zapisu o “dodatku stołecznym”. Na podstawie przegłosowanej uchwały Zarząd postanowił również skierować do Komendanta Głównego SG kolejną prośbę w której zawarto rozwiązanie umożliwiające zwrot kosztów leczenia oraz opieki weterynaryjnej poniesionych przez opiekunów psów służbowych wycofanych ze…
W Służbie Więziennej podpisano porozumienie dotyczące podwyżek na rok 2019!
W dniu 11 grudnia br. odbyło się spotkanie strony służbowej ze związkową dotyczące sposobu realizacji podwyżki od stycznia 2019 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości  i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Strony zaprezentowały  zbliżone wersje  rozwiązań, które w toku dyskusji i wymiany argumentów podlegały uszczegółowieniu. Przedstawiciele strony służbowej podkreślali potrzebę podjęcia takich rozwiązań płacowych które będą uzwględniać posiadane doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy oraz zakres ponoszonej odpowiedzialności. Strona…
Żony mundurowych komentują …
Obiecaliśmy zaglądać częściej na konto FB „Żony Mundurowych – Murem za Mundurem” i właśnie to czynimy. I nie czynimy tego z obowiązku … Na początek komentarz, który obala podłe przekazy medialne i nie tylko na temat „przywilejów” Jak się człowiek weźmie za czytanie komentarzy pisanych przez ludzi, którzy z mundurowymi do czynienia mieli przy okazji swoich przewinień lub wcale, to trudno zapanować nad emocjami.. i nie dziwię się, że mundurowym albo ich żonom puszczają przy tych dyskusjach nerwy, bo tej paplaniny zwyczajnie nie da się czytać! Szczerze? Każdego, dosłownie KAŻDEGO…
Zatrzymanie bez przeszukania? Czy uprawnienia służb są zagrożone?
Tuż przed Wigilią przestaną obowiązywać przepisy regulujące sposób wykonywania przeszukania przez służby mundurowe i specjalne. Rząd od roku wiedział, że tak się stanie, ale do tej pory nie skierował do konsultacji żadnego projektu. Teraz, w ostatnim możliwym momencie przez Sejm “przepychany” będzie druk, który oficjalnie jest przedłożeniem jednej z komisji. Jeżeli nie zostanie on uchwalony, służby stracą ważne narzędzie. Jeżeli doczeka się przyjęcia, to nie będzie czasu na staranne prace…
Rząd: Waloryzacja emerytur 2019′ obejmie także służby mundurowe
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione. W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się,…
Administracja rządowa będzie mieć odmrożoną kwotę bazową o 2,3 %
Wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej wzrośnie o 2,3 proc., a to oznacza, że np. administracja rządowa będzie mieć o taki wskaźnik odmrożoną kwotę bazową. Po zwiększeniu kwoty wynagrodzenie wzrośnie średnio o 260 zł. – informuje Dziennik Gazeta Prawna Wzrost powiązany jest ze wzrostem nakładów na fundusz płac. Rozdział tych środków pozostanie w gestii kierowników poszczególnych urzędów. Takie rozwiązanie nie stanowi żadnej gwarancji, że pieniądze faktycznie trafią do najbardziej potrzebujących pracowników danej instytucji. Założenie zostało już uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., który…
Ustawa o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” skierowana do Senatu RP
Poniżej tekst ustawy o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” uchwalonej przez Sejm RP i skierowanej  do Senatu RP. USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”   Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828) wprowadza się…
Od 1 grudnia zwolnienia elektroniczne zamiast papierowych L4
Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej. Tradycyjne druki L4 odejdą do lamusa. Ma być szybciej i wygodniej zarówno dla lekarzy, jak i dla pracowników i pracodawców. Możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich istnieje już od początku 2016 roku, jednak bardzo niewielka liczba lekarzy korzystała z tego rozwiązania. Od tego czasu do końca października 2018 wystawionych zostało 7,37 mln elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Dla porównania, w tym…
Związki zawodowe pracowników cywilnych zaproszone do rozmów nad programem rozwoju służb
Wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych. Podczas rozmów podkreślono m.in., że strona społeczna reprezentująca pracowników cywilnych zostanie zaproszona do prac nad programem rozwoju służb. – Chcemy opracować program rozwoju, w którym mocno zaakcentowane będą kwestie kapitału ludzkiego, w tym podwyżek. Prosimy o udział w pracach nad tym programem przedstawicieli wszystkich związków zawodowych – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. Planowany od 2021 roku program rozwoju Policji,…
Finał Akcji “Zostań Mikołajem”
Placówka SG w Łodzi już trzeci raz podjęła się wyzwania i zrealizowała projekt zbiorki darów dla Domu Małego Dziecka w Łodzi. Przedstawiciele placówki wykazując dobre serca przez dwa tygodnie przynosili podarunki dla dzieci: zabawki, pluszowe misie, słodycze, artykuły papiernicze i higieniczne. W dniu 07 12.2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie darów dzieciom. Nasi przedstawiciele nie tylko przekazali maluchom zebrane upominki ale również znaleźli chwilę na czytanie dzieciom, krótką zabawę i…