Aktualności ZT przy PSG Łódź Lublinek

Posiedzenie Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego
21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz organizacje związkowe min. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi, Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Poczty Polskiej, Spółki PKP Cargo, PGNIG i Banku. W trakcie spotkania ustalono termin Zjazdu Wyborczego na 13-15 wrześni br., powitano także nowych członków Forum min. przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Transportu,…
Dzieci z łódzkiego Domu Małego Dziecka zwiedziły lotnisko i Placówkę SG w Łodzi
W poniedziałek 12 czerwca br. dzieci wraz z opiekunami z Domu Małego Dziecka z Łodzi uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej tylko dla nich przez funkcjonariuszy Placówki SG w Łodzi. Program wycieczki przewidywał wiele atrakcji. Zachwytom i uśmiechom nie było końca … ale od początku. Po przybyciu na hol Terminala pasażerskiego międzynarodowego portu lotniczego w Łodzi uczestnicy spotkania zostali zaopatrzeni w niezbędną wiedzę związaną z zasadami bezpieczeństwa oraz informacją na temat lotniska…
Spotkanie Wielkanocne w Placówce SG w Łodzi
W dniu 03.04.2023 roku z udziałem Komendanta Placówki, Kapelana NwOSG ppłk SG Ryszarda Preussa i Księdza Grzegorza Dziewulskiego Kapelana Portu Lotniczego w Łodzi oraz funkcjonariuszy i pracowników odbyło się spotkanie wielkanocne w Placówce SG w Łodzi. Komendant PSG oraz Kapelani złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia zdrowia, pomyślności i uśmiechu na nadchodzące Święta. Po odczytaniu ewangelii i modlitwy nastąpiło poświęcenie przygotowanych pokarmów wielkanocnych a następnie uczestnicy spotkania rozpoczęli degustacje świątecznych potraw.…
Pożegnanie ze służbą w Placówce SG w Łodzi
W dniu 24 lutego br. ośmiu funkcjonariuszy z Placówki SG w Łodzi zdecydowało się zakończyć służbę w Straży Granicznej i dołączyć do grona emerytów. W imieniu Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG podziękowania i gadżety wręczyła Wiceprzewodnicząca Katarzyna Nowosielska życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym, realizacji zamierzeń i samych pięknych chwil na wymarzonej emeryturze. Miłe jest to że wśród zegnanych osób pięcioro z nich od samego początku swojej służby było…
Wigilia w Placówce Straży Granicznej w Łodzi
21 grudnia 2022 r. w PSG w Łodzi odbyło się przedświąteczne spotkanie wigilijne. W uroczystości wzięli udział Komendant Placówki SG, Zastępcy Komendanta, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy Placówki. Spotkanie swoją obecnością uświetnił ksiądz kapelan NwOSG ppłk SG Ryszard Preuss oraz Kapelan Portu Lotniczego w Łodzi ksiądz Grzegorz Dziewulski. Po odczytaniu Ewangelii Św. Łukasza i poświęceniu opłatków wszyscy uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia zdrowia, pomyślności i…
Związkowcy z mikołajkową wizytą w Domu Małego Dziecka w Łodzi
6 grudnia 2022 r. związkowcy z Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy  Placówce SG w Łodzi przekazali dary dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łodzi. Książeczki do czytania, artykuły szkolne, słodycze i specjalnie skomponowane mikołajkowe paczki złożyły się na podarunki dla maluchów, które zostały zakupione przez Zarząd Terenowy NSZZ FSG i wcześniej zebrane przez funkcjonariuszy podczas akcji odbywającej się przez miesiąc w Placówce SG w Łodzi  „Mikołajki dla dzieci”. Wizyta…
Nowe władze w łódzkim ZZ Strażaków “Florian”
14 czerwca br. w Uniejowie odbyła się Konferencja Delegatów Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków “Florian”  Województwa Łódzkiego w trakcie, której wybrano nowe władze, a na kolejną kadencję ponownie wybrano kolegę Krzysztofa Jędrachowicza.  Podczas spotkania z delegatami Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowała  Katarzyna Nowosielska. W posiedzeniu udział wziął Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Sebastian Kościsty oraz przedstawiciele związków zawodowych łódzkiej policji. Koledze Krzysztofowi oraz całemu nowo wybranemu…
Drużyna z PSG w Łodzi na Mundialu w Uniejowie
W dniach 30-31. 05. 2022 r. na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi drużyna piłkarska z PSG w Łodzi wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn „Mundial Uniejów”.  Nasza drużyna dzielnie zmagała się z wyzwaniem. Na obiekcie sportowym im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie nie zabrakło dobrych emocji i atmosfery współzawodnictwa sportowego. Za zaangażowanie i udział nasza drużyna dostała dyplom i statuetkę. Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG…
Nowe władze w ZT NSZZ FSG przy PSG w Łodzi
W dniu 30 maja 2022 roku  w Placówce Straży Granicznej w Łodzi odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego członkowie związku przyjęli sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy i wybrali nowe władze Zarządu Terenowego NSZZ FSG przy PSG w Łodzi. Przewodniczącą Zarządu Terenowego została wybrana kol. Katarzyna Nowosielska. Nowi wiceprzewodniczący: – kol. Michał Łęcki, – kol. Krzysztof Kowalik, – kol. Michał Gawron, – kol. Krzysztof Sus. Przewodniczącą Terenowej Komisji Rewizyjnej została…
Uroczysty Apel z okazji 31. rocznicy powstania Straży Granicznej w PSG w Łodzi
27 maja 2022 roku w Placówce Straży Granicznej w Łodzi odbyły się uroczyste obchody z okazji 31. rocznicy utworzenia Straży Granicznej z udziałem Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału  Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Bagana, kadry kierowniczej placówki, funkcjonariuszy i pracowników oraz  przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, które na co dzień współpracują z Placówką Straży Granicznej w Łodzi.  Podczas Apelu Komendant wręczył funkcjonariuszom szczególnie wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i…
Spotkanie wielkanocne w PSG w Łodzi
11.04.2022 roku z udziałem Zastępcy Komendanta Placówki, Kapelana NwOSG ppłk SG Ryszarda Preussa  oraz funkcjonariuszy i pracowników odbyło się spotkanie wielkanocne w Placówce SG w Łodzi. Komendant PSG oraz Kapelan złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia zdrowia, pomyślności i uśmiechu na nadchodzące Święta. Po odczytaniu krótkiej ewangelii i modlitwy nastąpiło poświęcenie przez Księdza Kapelana przygotowanych pokarmów wielkanocnych a następnie uczestnicy spotkania rozpoczęli świąteczną ucztę. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie…
Zebranie łódzkiego Forum Związków Zawodowych
W dniu 31 marca br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego.  W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz organizacje związkowe min. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi, pielęgniarek i położnych, nauczycieli, wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Łodzi, Poczty Polskiej, Spółki PKP Cargo, PGNIG i banku. ZO NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowała koleżanka Katarzyna Nowosielska. W trakcie obrad poruszano sprawy dotyczące…