admin2

VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym
W dniu 9 września 2018 roku zakończyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym i jednocześnie XV Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym. Zawody trwały od piątku do niedzieli, wzięło w nich udział 62 zawodników z całej Polski. Nad wodą pojawili się funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Lasów Państwowych. Zawody odbyły się na wodach kanałów Śledziowy i Piaskowy (miejscowość Trzcinisko w woj. pomorskim).…
Rząd przyjął projekt dot. podniesienia płacy minimalnej do 2 250 zł w 2019 r.
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). „Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł, co oznacza wzrost o 7,1% i stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019…
Obchody upamiętniające bitwę pod Barakiem z 1939 roku
W dniu 9 września 2018 roku w Szydłowcu zakończyły się trzydniowe obchody upamiętniające 79. rocznicę Bitwy pod Barakiem. Uczestniczył w nich Zastępca Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Zbigniew Bartnicki wraz z delegacją. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Inauguracja uroczystości rozpoczęła się przed południem 7 września w Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza…
Zwiedzanie Twierdzy Modlin II-etap z ZT NSZZ przy PSG Modlin
W sobotę (08.09.2018) odbyło się kolejne tego lata zwiedzanie Twierdzy Modlin zorganizowane przez ZT NSZZ FSG przy PSG Warszawa Modlin. W zwiedzaniu wzięli udział funkcjonariusze PSG Warszawa – Modlin oraz ich rodziny. Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć wysunięte fortyfikacje lunety obronnej, więzienie carskie, Redutę Napoleona, Park Trzech Kultur wraz z Muzeum oraz przepiękny widok z Wieży Czerwonej. Zwiedzanie trwało niemal 4 godziny. ZT NSZZ FSG przy PSG Modlin (T.Ś.)  
Najnowsze oferty specjalne Play dla członków ZO NSZZ FSG przy NwOSG na miesiąc wrzesień.
Do istniejącej od czerwca, bardzo ciekawej oferty bez telefonu dołączyliśmy atrakcyjną, zaktualizowaną ofertę specjalną z wybranymi modelami telefonów w atrakcyjnych cenach. Oferta zawiera 3 abonamenty z pełnym no limitem na kraj i nielimitowanym internetem (po 10GB, 15GB lub 20GB zwalnia, ale działa dalej bez limitu z prędkością 1mb/s). W załączeniu oferty z telefonami i bez urządzeń, a poniżej w telegraficzny skrót obu ofert: 1. Oferty bez telefonu na 24miesiące: Biznes…
„Tak krawiec kraje, jak sukna staje” – Joachim Brudziński
„Dopóki będziemy pokornie wsłuchiwać się w głos Polaków i ze zrozumieniem słuchać tego, co do nas mówią, to możemy być spokojni o losy wyborów” – powiedział w programie „Wydarzenia i Opinie” szef MSWiA Joachim Brudziński. – Bronią nas efekty naszej pracy. Mam nadzieję, że ta arogancja i buta, jaka była udziałem naszych poprzedników nam nie grozi – dodał. „Tak krawiec kraje, jak sukna staje” Zapytany przez Dorotę Gawryluk o rozszerzający się protest służb mundurowych, odpowiedział: „w mojej osobie macie państwo…
Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję protestacyjną!
Mazowiecka Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję protestacyjną! Niezależnie od tego, z którą stroną sceny politycznej próbuje się nas łączyć, związki zawodowe służb mundurowych stanowią jedność. To my reprezentujemy interesy wszystkich funkcjonariuszy formacji mundurowych. Nic nas nie powinno podzielić. Nie dajmy się po raz kolejny ograć. Gratuluję decyzji. Trzymajmy wspólnie linię. Rafał Jankowski Przewodniczący  Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Uchwała Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w załączniku: http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/mazowiecka_uchwa%C5%82a_str1.png http://nszzp.pl/wp-content/uploads/2018/09/mazowiecka_uchwa%C5%82a_str2.png Źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/mazowiecka-sekcja-pozarnictwa-nszz-solidarnosc-rozpoczyna-akcje-protestacyjna/    
Akcja protestacyjna w SG nabrała nowego wymiaru!!! Komunikat Komitetu Protestacyjnego NSZZ FSG!!!
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! W dniu 5 września 2018 roku obradujący Komitet protestacyjny NSZZ FSG podjął decyzję o rekomendowaniu zarządowi głównemu NSZZ FSG podjęcia w trybie pilnym uchwały o wystąpieniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej z żądaniami tożsamymi z postulatami przedstawionymi Ministrowi spraw wewnętrznych i administracji przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Tym samym zostanie rozpoczęta procedura rozwiązywania sporów zbiorowych przewidziana Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Powyższa…
Idzie nowe? Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
“Planuje się wprowadzenie następujących rozwiązań: 1. Wprowadzenie zmiany zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu należnego w okresie choroby, osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny poprzez wprowadzenie prawa funkcjonariusza do zachowania 100% uposażenia w przypadku choroby podczas zwolnień lekarskich trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym. (…) 4. Umożliwienie zrzeszania się policjantów w związkach zawodowych bez…
Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 5 września 2018 r.
Publikujemy Komunikat Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 5 września 2018 r.   Warszawa,  5 września 2018 r. F-13/K/2018 KOMUNIKAT KOMITETU PROTESTACYJNEGO  FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W związku z dalszym brakiem porozumienia pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych a MSWiA, Komitet Protestacyjny FZZSM podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 2 października w Warszawie wspólnej manifestacji służb mundurowych. O szczegółach poinformujemy na briefingu prasowym w dniu 12 września br., który odbędzie się o godzinie 9:00 w Centrum Prasowym Foksal, przy ul.…
Odpowiedź Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG na pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG.
W nawiązania do odpowiedzi Pana Przewodniczącego zawierającej zaproszenie w piśmie ZG NSZZ FSG – II/99/X/2018 na Zarząd Główny, pragniemy na wstępie zauważyć, że prawdopodobnie w wyniku błędnej interpretacji tekstu wysnuto błędne przekonanie  o pretendowanie Zarządu Oddziałowego  do roli łącznika pomiędzy Panem Przewodniczącym, a szeregowymi członkami związku na forum publicznym. Intencją ZO przy NwOSG nie było uzyskanie zaproszenia na obrady ZG lecz próba sygnalizacji aby Pan Przewodniczący rozpoczął pewną formę dialogu…
Odpowiedź Szefa Kancelarii Premiera na pismo złożone przez FZZSM w dniu 28 sierpnia 2018 r.
Publikujemy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy na złożone w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Kancelarii Premiera pismo Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. ********** BPRM.OEGP.4431.21.2018 Warszawa, 31 sierpnia 2018 r. Pan Rafał Jankowski Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Szanowny Panie, w nawiązaniu do pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 28 sierpnia 2018 r., dotyczącego pogłębiającego się kryzysu kadrowego w służbach mundurowych, uprzejmie informuję, że przedłożone przez Państwa postulaty zostały przekazane włąściwym merytorycznie resortom i są obecnie analizowane.…