admin

KREW – DAREM ŻYCIA – Wspólna Akcja Placówki SG w Łodzi I Portu Lotniczego w Łodzi
  W ramach Akcji pod hasłem  „spokrewnieni służbą” funkcjonariusze Placówki SG w Łodzi oraz pracownicy Portu Lotniczego w Łodzi  postanowili w dniu 05 marca 2018 r. honorowo oddać krew. Akcja odbyła się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Łodzi, gdzie sala urodzinowa zmieniła się na kilka godzin w Mobilny Punkt Krwiodawstwa. Honorowo oddało  krew 12 osób (funkcjonariusze z Placówki SG w Łodzi i pracownicy Portu Lotniczego). Efekt wspólnej Akcji  to…
Mistrzostwa SG w narciarstwie biegowym
  W dniu 4 marca na Polanie Jakuszyckiej funkcjonariusze Straży Granicznej rywalizowali ze sobą podczas XII Mistrzostw SG w Narciarstwie Biegowym w ramach 42. Biegu Piastów W kalendarzu imprez sportowych organizowanych pod patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej od 12 lat odbywają się Mistrzostwa Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym. W tym roku do sportowej rywalizacji na dystansie 12 km stanęło 35. Funkcjonariuszy z oddziałów, ośrodków szkolenia SG oraz Komendy Głównej SG,…
Wywiad ministra Zielińskiego dla Dziennika Gazety Prawnej
  W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się wywiad red. Tomasza Zółciaka z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim zatytułowany: „Polska jako kraj neofaszyzmu? To skrajna głupota”. Pierwsza część wywiadu dotyczy stanowiska MSWiA w sprawie planowanego zjazdu neonazistów i oceny działań Policji w tej kwestii. Jest także obszerna część poświęcona, a jakże: gloryfikowaniu Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W sumie żadnych nowych obietnic; jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Poniżej cały tekst wywiadu: *********** ZIELIŃSKI: Wszyscy – i Polska…
Gdzie jeszcze pracuje się dla idei? Tym zawodom budżet państwa płaci gorzej niż dyskont. Policjant i kto jeszcze …
  W sferze budżetowej pracuje co piąty Polak. Większość z nich zarabia gorzej niż sprzedawca w dyskoncie. Walczą o 100–200 zł. Tyle by wystarczyło, żeby zacząć żyć normalniej. Nie normalnie, bo jak sami mówią, do tego daleka droga. Ale wystarczyłoby, żeby zapłacić najpilniejsze zaległe rachunki, może mieć trochę cieplej w domu, dać kieszonkowe dzieciom. O kim mowa? O pracownikach domów pomocy społecznej, urzędnikach najniższego szczebla, aplikantach, pracownikach prokuratur i całej…
Długo oczekiwana sprawiedliwość – według strony rządowej
Ustawa dezubekizacyjna to bardzo ważny w wymiarze politycznym, symbolicznym i moralnym akt. Jednocześnie ta regulacja, oczekiwana przez polskie społeczeństwo od ponad ćwierć wieku, ma niebagatelne znaczenie w obszarze ekonomicznym. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz…
Nad ministrem Brudzińskim gromadzą się czarne chmury. Funkcjonariusze grożą gigantycznym protestem
  Pod koniec listopada ubiegłego roku, pisaliśmy o obawach funkcjonariuszy policji o swoją przyszłość. Wiele już lat minęło od czasów, gdy wizerunek Policji był tak bardzo nadszarpnięty politycznym angażowaniem jej w interesy partyjne. Dla wielu z mundurowych, prymat miesięcznic smoleńskich, ochrona środowisk skrajnych i używanie funkcjonariuszy przeciwko protestującym stanowi twardy orzech do zgryzienia podczas codziennej służby. Swoje robią także obrazki policjantów wycinających konfetti dla wiceministra Zielińskiego czy paradujących w przebraniu aniołków podczas uroczystości…
O „ustawie dezubekizacyjnej” w Brukseli
  Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych we współpracy z europosłami SLD. – W latach 80. byłem represjonowany. W 1984 roku zostałem aresztowany za działalność opozycyjną. Jednak z wielu powodów jestem dziś tutaj z wami. Tzw. ustawa dezubekizacyjna uderza w wielu bohaterów wolnej Polski. Dlatego jestem tu i protestuję przeciwko łamaniu konstytucji, praw człowieka i honoru oficera polskiego! – mówił łamiącym się głosem były szef MSW, Henryk Majewski. W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy obniżającej…
Ogólnopolska „akcja billboardowa” policyjnych związkowców wkracza na Pomorze
  Akcja billboardowa policjantów. Związkowcy: Pełnimy niebezpieczną służbę, a zarobki są na poziomie kasjera w sklepie – pod takim tytułem zamieszcza informację o akcji NSZZ Policjantów – Dziennik Bałtycki. Ogólnopolska „akcja billboardowa” policyjnych związkowców wkracza na Pomorze. Funkcjonariusze – jak tłumaczą – mają na celu przeprowadzenie „kampanii uświadamiającej” społeczeństwo. Związkowcy: – Chcemy zwrócić uwagę na to, że przy zarobkach na poziomie kasjera z supermarketu funkcjonariusze pełnią służbę niebezpieczną, odpowiedzialną i praktycznie bez przerwy. Na początku marca, przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku, pojawić się ma billboard…
NSZZ FSG wystąpił z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o zainicjowanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2185) w zakresie zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wystąpił z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2185) w zakresie zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. NSZZ FSG proponuje następujące brzmienie art. 2 pkt. 2 projektu: 2) po art. 137a dodaje się art. 137b…
Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG
  W dniu 28 lutego w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG w tym roku. W czasie jego obrad odbyło się spotkanie z Zastępcami Komendanta Głównego Panem gen. bryg. SG Jackiem Bajgerem i Panem Markiem Małkowskim, a także Dyrektorem Biura Finansów KGSG Panią płk SG Wioletą Gorzkowską. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis w swoim wystąpieniu zapytał przedstawicieli strony służbowej o…
Powstała nowa organizacja związkowa – Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG Bydgoszcz
W dniu 26 lutego 2018 roku w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy odbyło się zebranie założycielskie na którym utworzono Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy PSG w Bydgoszczy. Obecni na zebraniu funkcjonariusze z Placówki SG w Bydgoszczy dokonali wyboru władz statutowych ZT NSZZ FSG w składzie: Przewodniczący: Tomasz Giedź Wiceprzewodniczący: Danuta Polarek Wiceprzewodniczący: Aleksander Sztobryn Wiceprzewodniczący: Monika Chmarzyńska- Goździk W trakcie zebrania przeprowadzono również głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZT…
Będą radykalne posunięcia. NSZZ Policjantów zaostrza swoje działania!
Ignorowanie postulatów zmierzających do ograniczenia liczby wakatów w Policji, nierealizowanie obietnic przedwyborczych oraz zbyt mało pieniędzy na motywacyjny wzrost uposażeń w ramach Programu Modernizacji; zmusiły NSZZ Policjantów do zaostrzenia swoich dotychczasowych działań. Obradujące 20 lutego 2018 r. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zdecydowało, że tym razem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpi z żądaniami, grożąc ogólnopolską akcją protestacyjną w przypadku ich niespełnienia. Na ostrzu noża Prezydium postawiło kilka spraw mających najistotniejszy wpływ nie tylko na zahamowanie odejść ze służby, ale także na przyciągnięcie tych,…