Aktualności Zarządu Oddziałowego Aktualności ZT przy PSG Warszawa Modlin

Spotkanie w PSG Warszawa-Modlin z okazji Jubileuszu XV-lecia powstania ZO NSZZ FSG przy NwOSG

W dniu 29 kwietnia 2021r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu XV-lecia powstania ZO NSZZ FSG przy NwOSG zorganizowane przez Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy Placówce SG Warszawa-Modlin.

Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert LIS wręczył Medale Pamiątkowe  XV-lecia ZO NSZZ FSG przy NwOSG zasłużonym  członkom związku   których  zaangażowanie przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku organizacji związkowej.

Uchwałą Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej  nr 08/2021/ ZO z dnia 15 lutego 2021 roku Medal Pamiątkowy z okazji XV-lecia Zarządu Oddziałowego z Zarządu Terenowego NSZZ FSG w Modlinie otrzymali:

 

– ppłk SG  Krzysztof JURKOWSKI – Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin

– Grzegorz GRUCA

– Tomasz ŚPIEWAK

– Marta MROZIK

–  Lesław KOŁODZIEJ

–  Joanna SŁOJEWSKA

–  Eliza RAK

–  Sebastian BIRONT

–  Sebastian WILCZYŃSKI

–  Tomasz GRĄDZKI

–  Hubert ADAMSKI

 

Wręczono również Medale Pamiątkowe XXX – lecia NSZZ FSG, które Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej otrzymali:

– Grzegorz GRUCA

– Tomasz ŚPIEWAK

 

Wyróżnionym gratulujemy!

 

Spotkanie odbyło się w reżimie sanitarnym.

 

Poniżej krótka historia ZO NSZZ FSG przy NwOSG

Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy NwOSG został powołany 15 lutego 2006 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego został kolega Sylwester Kucharski.

Zarząd od momentu powołania czynnie i z dużym zaangażowaniem działa na rzecz obrony praw, godności oraz zawodowych interesów funkcjonariuszy.

19 maja 2009 roku Przewodniczącym Zarządu został kolega Waldemar Stefaniak. Od  09 grudnia 2010 roku po dziś dzień funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego pełni kolega Robert LIS.

Zarząd Oddziałowy pod przewodnictwem kolegi Roberta LISA buduje swoją pozycję negocjacyjną. Ugruntowana rola zarządu pozwala na skuteczne reprezentowanie i ochronę praw funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Liczne inicjatywy Zarządu związane z prowadzeniem akcji informacyjnych, organizowaniem protestów, ochroną prawną, wprowadzeniem ubezpieczeń grupowych, doradztwem finansowym,  organizowaniem imprez integracyjnych to rzeczywisty wpływ na poprawę warunków służby.

Ponadto Zarząd Oddziałowy wspiera środowiska kombatantów w szczególności Powstańców Warszawskich. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne związane ze zbiórkami, które mają na celu wsparcie funkcjonariuszy naszego Oddziału a także działa na rzecz potrzebujących min. dzieci z Domu Dziecka i pensjonariuszy Domów Samotnej Matki.

Wszystkie informacje o działalności zarządu można znaleźć w mediach ogólnopolskich, mediach społecznościowych natomiast szczegółowe zagadnienia dostępne są na stronie Zarządu Oddziałowego.

Zmiana przepisów i nowelizacja ustawy  dotycząca ochrony zwierząt, która ma zmienić status zwierząt służących w służbach mundurowych m.in. dożywotnie utrzymanie i opieka weterynaryjna finansowana przez państwo – to postulat podnoszony przez Zarząd i zwieńczenie kilkuletnich działań zarządu – mamy nadzieje wreszcie ze szczęśliwym finałem.

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG w Warszawie ma na swoim koncie wiele osiągnięć na rzecz środowiska mundurowego nie tylko w skali lokalnej ale i globalnej skutecznie  działając                     w odniesieniu do funkcjonariuszy całej Polski.

Zarząd Oddziałowy to również reprezentowanie postulatów w strukturach Forum Związków Zawodowych oraz Federacji Służb Mundurowych województw: mazowieckiego, łódzkiego. kujawsko – pomorskiego, to budowanie pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami                                i konsolidacja środowisk mundurowych.

W skład Zarządu Oddziałowego wchodzi sześć Zarządów Terenowych, które funkcjonują przy Komendzie Oddziału, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin, Placówce Straży Granicznej w Łodzi,  Bydgoszczy oraz                        w Lesznowoli.

Zarząd Oddziałowy za swoją działalność został odznaczony trzema Medalami:

– Odznaczenie „Serce Legionu” IV Stopnia

– Medal Pamiątkowy Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

– Medal Pamiątkowy z okazji X-lecia Powstania Wydziału zabezpieczenia Działań NwOSG

Foto: Paweł Bosiak

navigate_before
navigate_next