Oferty, promocje, terminarze

ALLIANZ DLA FUNKCJONARIUSZY Z MISJI ZAGRANICZNYCH

Allianz wystąpił ze specjalna ofertą skierowaną dla funkcjonariuszach wyjeżdżających misje zagraniczne w ramach Straży Granicznej i Frontexu.

Ubezpieczenia obejmuje:

  • koszty leczenia i assistance,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe,
  • leczenie związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub aktami terroru,
  • ubezpieczenie bagażu ze sprzętem elektronicznym.

Oferta jest dopasowywana indywidualnie w zależności od rodzaju misji i potrzeb.

Więcej informacji Idoneum /Allianz:

tel. 58 – 620 70 02

www.ubezpieczeniaallianz.pl