Aktualności Aktualności Zarządu Oddziałowego

8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom  Służby Więziennej, Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej składa najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, dużo zdrowia oraz szczęścia rodzinnego. Niech trud i odpowiedzialna służba będzie źródłem Waszej satysfakcji oraz ludzkiej życzliwości i szacunku.

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Jej funkcjonariusze codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia za murami więzień, z determinacją i poświęceniem, realizują trudne zadania służbowe. Pamiętając o swojej tożsamości, tradycji i historii,  Służba Więzienna angażuje się też w szereg inicjatyw związanych z działalnością patriotyczną.

Święto Służby Więziennej – polskie święto wyznaczone na 8 lutego na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. W latach 1996-2010 SW obchodziła swoje nieformalne święto 26 kwietnia, w dzień uchwalenia ustawy z 1996 roku. Obie daty nie są przypadkowe.

Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Dzień 26 kwietnia nawiązywał do przepisu, o składzie osobowym administracji więziennej i wykonywaniu przez nią obowiązków służbowych, wydanego w 1926 roku.

Foto: SW