Aktualności Z prasy i mediów

18 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi NwOSG

09 lipca 2019 r. w siedzibie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Osiemnastu nowych funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego i kadry kierowniczej oddziału złożyło ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Dariuszem Lutyńskim.Komendant ślubującym funkcjonariuszom pogratulował podjętej decyzji o wstąpieniu w szeregi Straży Granicznej. Wyraził również nadzieję, że zdobywanie wiedzy, poznawanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz zgłębianie tajników codziennej służby przyniesie młodym adeptom zawodową satysfakcję.Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Z kolei błogosławieństwa na nową drogę zawodową udzielił im Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppłk SG Ryszard Preuss.

Jeszcze w lipcu cała grupa wyjedzie na kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, po ukończeniu których jako kaprale SG zasilą placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na uroczystości Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy NwOSG reprezentowali Przewodniczący Robert Lis i Wiceprzewodniczący Marcin Czępiński.

Pragniemy przypomnieć, że obecnie Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć  tutaj.

Źródło: https://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/33656,18-nowych-funkcjonariuszy-zasililo-nasze-szeregi.html

Foto: Piotr Niemiec – NwOSG

navigate_before
navigate_next