Aktualności

12 września 1924 r. – utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza

93 lata temu, 12 września 1924 r., został utworzony Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), elitarna formacja Wojska Polskiego przeznaczona do ochrony wschodniej i południowo-wschodniej granicy Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRS na terytorium II Rzeczypospolitej.

I. Niespokojne Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej

ZSRS od początku negował postanowienia Traktatu Ryskiego z marca 1921 r., a przede wszystkim sposób, w jaki została wytyczona granica polsko-sowiecka. Podobny stosunek do przebiegu granicy z Polską miała też Litwa, uważająca Wilno za swoją stolicę, a także środowiska ukraińskie i białoruskie. Stało się to przyczyną niewypowiedzianej granicznej wojny polsko-sowieckiej, podczas której terytorium RP było infiltrowane przez grupy zbrojne i dywersyjne przechodzące z ZSRS, sowiecki wywiad wspierał i uzbrajał różnego typu bandy terrorystyczne mniejszości narodowych (dodajmy, że często zupełnie niezależnie od reprezentowanej przez nie ideologii), a także zorganizowane grupy pospolitych bandytów, działające na wielką skalę na terenach przygranicznych.

Ówczesne Kresy Wschodnie były b. specyficznym rejonem, o dużym zróżnicowaniu narodowościowo-społecznym, b. słabo rozwiniętej infrastrukturze, a ustalona traktatem ryskim granica miała w znacznej mierze charakter przypadkowy i biegła przez dzikie, rozległe i w większości słabo zamieszkałe tereny, co b. ułatwiało jej niepostrzeżone przekraczanie, a także działalność konspiracyjną i dywersyjną. Powodowało to, że przez pierwsze lata istnienia II RP polska administracja praktycznie nie funkcjonowała na terenach przygranicznych. Choć rząd ZSRS oficjalnie odżegnywał się od wszelkiej działalności dywersyjnej, zamieszanie na ziemiach polskich było nagminnie wykorzystywane przez propagandę sowiecką jako dowód na tymczasowości granicy polsko-sowieckiej ustalonej traktatem ryskim i świeżo wówczas podpisanym protokołem o szczegółowej delimitacji granicy.

Czytaj więcej, źródło: http://pressmania.pl/12-wrzesnia-1924-r-utworzenie-korpusu-ochrony-pogranicza/?

Foto: Internet